Targowiska – kontakt

Sprawami związanymi z administrowaniem targowiskami zajmuje się Zespół ds. zarządzania targowiskami miejskimi z siedzibą w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych przy ulicy Tysiąclecia 20 w Dąbrowie Górniczej – II piętro, pokój nr 23, tel. nr 32 260 86 02 i 32 260 86 40.

Sprawy dotyczące wyłącznie właścicieli kiosków handlowych – związane z najmem gruntu pod kioskami, zawieraniem umów najmu gruntu oraz ustalaniem wysokości miesięcznych opłat administracyjno-sanitarnych – prowadzi Dział Zarządzania Nieruchomościami MZBM, ul. Tysiąclecia 20 – drugie piętro, pokój nr 23,
tel. nr 32 260 86 40. Informacje dotyczące rozliczenie mediów można uzyskać pod nr tel. 32 260 86 43.

MZBM przy ul. Tysiąclecia 20 urzęduje w godzinach:
– w poniedziałki , wtorki oraz środy od 7:00 do 15:00
– we czwartki od 7:00 do 17:00
– w piątki od 7:00 do 13:00

W święta i w dni ustawowo wolne od pracy MZBM i administracje targowisk są nieczynne.
Po godzinach pracy awarie należy zgłaszać pod numer
POGOTOWIA AWARYJNEGO – tel. 32 260 86 51.