Targowiska – kontakt

Sprawami związanymi z administrowaniem targowiskami zajmuje się Zespół ds. zarządzania targowiskami miejskimi z siedzibą w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych przy ulicy Tysiąclecia 20 w Dąbrowie Górniczej – parter, pokój nr 5, tel. nr 32 260 86 02 i 32 260 86 60.

Sprawy dotyczące wyłącznie właścicieli kiosków handlowych – związane z najmem gruntu pod kioskami, zawieraniem umów najmu gruntu oraz ustalaniem wysokości miesięcznych opłat administracyjno-sanitarnych – prowadzi Dział Techniczno-Eksploatacyjny MZBM, ul. Tysiąclecia 20 – drugie piętro, pokój nr 30, tel. nr 32 260 86 40 i 32 260 86 46. Informacje dotyczące rozliczenie mediów można uzyskać pod nr tel. 32 260 86 43.

MZBM przy ul. Tysiąclecia 20 urzęduje w godzinach:
– w poniedziałki , wtorki oraz środy od 7:00 do 15:00
– we czwartki od 7:00 do 17:00
– w piątki od 7:00 do 13:00

Biura administracji targowisk (ul. Tysiąclecia i Ludowa) czynne są w godzinach:
– w poniedziałki, środy i czwartki od 7:00 do 15:00
– we wtorki od 7:00 do 17:00
– w piątki i soboty od 7:00 do 13:00
– w niedziele (tylko Tysiąclecia!) od 7:00 do 15:00

W święta i w dni ustawowo wolne od pracy MZBM i administracje targowisk są nieczynne.
Po godzinach pracy awarie należy zgłaszać pod numer
POGOTOWIA AWARYJNEGO – tel. 32 260 86 51.