Targowiska – kontakt

Sprawy związane z administrowaniem targowisk prowadzi Dział Zarządzania Nieruchomościami MZBM, ul. Tysiąclecia 20 – pokój nr 30 (II piętro), tel. nr 32 260 86 02.

Sprawy dotyczące wyłącznie właścicieli kiosków handlowych – związane z najmem gruntu pod kioskami, zawieraniem umów najmu gruntu oraz ustalaniem wysokości miesięcznych opłat administracyjno-sanitarnych – prowadzi Dział Zarządzania Nieruchomościami MZBM, ul. Tysiąclecia 20 – pokój nr 30 (II piętro), tel. nr 32 260 86 02. Informacje dotyczące rozliczenie mediów można uzyskać pod nr tel. 32 260 86 43.

MZBM przy ul. Tysiąclecia 20 urzęduje w godzinach:
– w poniedziałki , wtorki oraz środy od 7:00 do 15:00
– we czwartki od 7:00 do 17:00
– w piątki od 7:00 do 13:00

W święta i w dni ustawowo wolne od pracy MZBM i administracje targowisk są nieczynne.
Po godzinach pracy awarie należy zgłaszać pod numer
POGOTOWIA AWARYJNEGO – tel. 32 260 86 51.