Zamówienia publiczne poza ustawą PZP

Informacje na temat postępowań uzyskają Państwo w siedzibie MZBM, pokój nr 29, oraz telefonicznie pod numerem 32 260 86 18 i 19.

Zadanie nr 1 (VIMEC E10) - Bieżąca konserwacja urządzeń pod nadzorem UDT w budynku przy ul. Wyszyńskiego 1 w Dąbrowie Górniczej z dyżurami w obiekcie administrowanym przez MZBM , Zadanie nr 2 (VIP-11) - Bieżąca konserwacja urządzeń pod nadzorem UDT w budynku przy ul. Strzemieszyckiej 375 w Dąbrowie Górniczej z dyżurami w obiekcie administrowanym przez MZBM

Zadanie nr 1 (VIMEC E10) – „Bieżąca konserwacja urządzeń pod nadzorem UDT w budynku przy ul. Wyszyńskiego 1 w Dąbrowie Górniczej z dyżurami w obiekcie administrowanym przez MZBM”

Zadanie nr 2 (VIP-11) – „Bieżąca konserwacja urządzeń pod nadzorem UDT w budynku przy ul. Strzemieszyckiej 375 w Dąbrowie Górniczej z dyżurami w obiekcie administrowanym przez MZBM”

Termin składania ofert: 26.10.2021r. do godz. 15:00 kancelaria MZBM.

Pliki do pobrania


data publikacji: 19.10.2021, data ostatniej modyfikacji: 19.10.2021