Targowisko ul. Ludowa

W sprawach targowiska na ul. Ludowej prosimy o kontakt pod adresem mailowym:

a.gawor@mzbm.com.pl

oraz numerami telefonu:

Agata Gawor 32 260 86 40, 32 260 86 02

 

 

 

MAPA TARGOWISKA

PONIŻEJ DO POBRANIA ISTOTNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW DOKUMENTY: